Ohrožený hmyz nížinných lesů
« zpět do kategorie

Ohrožený hmyz nížinných lesů

Vydavatel: Sagittaria
Rok vydání: 2004
Formát: 79 stran
Autor: Konvička, M., Čížek, L. a Beneš, J.

Aktuální cena: 65 Kč

Biologická rozmanitost středoevropských nížinných lesů se nám ztrácí před očima, přičemž největší ztráty utrpěly druhy otevřených a světlých stanovišť. K těmto druhům patří naši nejohroženější motýli, brouci vázaní na staré osluněné dřevo a mnoho vyšších rostlin a hub. Lesy našich nížin a pahorkatin by v přirozeném stavu byly mnohem rozvolněnější a otevřenější než dnes, vysoký stinný les je relativně mladým a umělým výtvorem. Otevřenou strukturu lesů udržovaly po staletí tradiční a dnes již zaniklé typy hospodaření jako pařezení a lesní pastva. Zejména výmladkové lesy, dnes téměř vymizelé, hostily donedávna většinu druhové rozmanitosti původních lesních stanovišť. Naše nejohroženější lesní druhy nepřežijí bez aktivní péče o lokality, bez lokálního návratu k porostním tvarům středního a nízkého lesa, a to zejména v chráněných územích.

Nikoli obyčejný e-obchod!

Nákupem u nás pomáháte přírodě a lepšímu životnímu prostředí.

531849275.jpg1594990024.jpg1236259198.jpg810512135.jpg3180319022.jpg82907209.jpg